Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις


22 Δεκεμβρίου 2019

Μετρώντας Παραμέτρους Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Στο πλαίσιο της πρωτοπόρου συνεργασίας της περιβαλλοντικής ομάδας “GreenPanou” με το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών και τον Διευθυντή του Εργαστηρίου και Αναπληρωτή Καθηγητή […]