Ταυτότητα

Ταυτότητα


Στα Εκπαιδευτήρια Πάνου η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν είναι μάθημα αλλά ζήτημα ολοκληρωμένης παιδείας και πολιτισμού. Η διαμόρφωση περιβαλλοντικής αντίληψης δε μένει στη θεωρία παρά αντανακλάται μέσα από την καθημερινότητα με την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, την ουσιαστική ενασχόληση με τις καλλιέργειες και την έμπρακτη εκδήλωση σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον.

Στόχος της περιβαλλοντικής ομάδας των Εκπαιδευτηρίων Πάνου είναι μέσα από τις δράσεις που αναπτύσσει, να ευαισθητοποιήσει για την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο το σύνολο των μελών της σχολικής κοινότητας όσο και τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Συμμετέχοντας στην περιβαλλοντική ομάδα οι μαθητές συνειδητοποιούν με τρόπο βιωματικό και ουσιαστικό ότι οι το περιβάλλον δεν είναι μόνο πηγή της ζωής μας αλλά και αποδέκτης των δραστηριοτήτων μας.

Ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες της «GreenPanou» και ελάτε να συνεργαστούμε όλοι μαζί!