Μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών