Οι φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού… σώζουν ζωές!